Kommer du til å dø av kunstig søtning? | Et typisk eksempel på enkeltstudier som blir brukt for clickbait

Jaja…. da er det bare å gjøre seg klar til VG og Guruer sin bølge over hvor farlig kunstig søtning er….

Super kort oppsummert:

8 deltagere….

Latterlig kort tid…

En korrelasjon…

Dårlige målinger..

Ingen kontrollgruppe…

Du har kanskje sett nyhetsoverskrifter som antyder at erythritol er knyttet til hjerteinfarkt og hjerneslag?

Der er et vanlig søtningsmiddel med null kalorier som er vanlig å bruke i feks sukrin, sukkerfri bakst , godteri etc. eller i Sukkr.

Overskriftene viser til en studie publisert i 27. Februar i tidsskriftet Nature Medicine. [PMID:36849732].

Der fant Forfatterne at høye serumnivåer av erytritol var assosiert med økt risiko for ikke-dødelig og dødelig hjerteinfarkt og hjerneslag.

De fant også at erytritol økte blodplater og forretninger i årer i en in vitro-studie (petriskål) og i en musestudie. Dette tyder på at erytritol kan øke blodpropp. I denne studien fikk de ÅTTE mennesker til å konsumere en drikk som inneholdt 30 g RENT erytritol noe som resulterte i at serum-erytritol økte betydelig og holdt seg over nivåene forbundet med sykdomsrisiko i to dager etter inntak.

Selv om disse resultatene på overflaten antyder at inntak av erytritol øker risikoen for hjertesykdom, må flere ting vurderes:

1. Forfatterne vurderte ikke erytritol i kosten. Mennesker produserer erytritol i kroppen.

2. Erytritol var ikke vanlig i matforsyningen da blod ble samlet inn fra en av kohortene (mellom 2001 og 2007). Noe som gjør det usannsynlig at serumerytritol var indikativ for erytritol inntaket i denne gruppen

3. Forfatterne analyserte fastende blodprøver, hvis vi skal anta at serum-erytritolnivået hos deltakerne var indikasjon på erytritolforbruk i kosten, ville deltakere i de nyere kohortene ha måttet konsumere en betydelig mengde erytritol i kosten i dagene før blodprøvetaking

Selv om erytritol ikke var vanlig å innta da…..

4. Forhøyet serumerytritol kan være et RESULTAT av forhøyet blodsukker eller oksidativt stress og er en kjent prediktor for kardiometabolsk sykdom og kan omdannes fra glukose. [PMID:32412980].

Dermed kan de observerte dataene delvis skyldes økt endogen produksjon av erytritol (det kan lages i kroppen fra glukose)

Vi trenger absolutt flere studier som vurderer sikkerheten til erytritol, men Nyhetsoverskriftene som dekker denne studien er imidlertid misvisende og unøyaktige. Spesielt mtp de enorme mengdene med data som tyder mot at erytritol er trygt. (1) (2)

1:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9824470/

2:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4033